Algemene voorwaarden van de cursus Voorbereid Bevallen


1. Cursus

De cursus wordt gevolgd in een groep van minimaal drie en maximaal zeven stellen. Bij te weinig aanmeldingen wordt naar een alternatieve oplossing gezocht. Bij meer dan zeven stellen, wordt gekeken naar een nieuwe datum.


2. Inschrijving

De inschrijving gebeurt rechtstreeks bij één van de cursusleidsters via telefoon of mail. Bij voldoende aanmeldingen wordt een groep samengesteld.

Inschrijving geeft geen garantie op het volgen van de cursus.


3. Aansprakelijkheid

De cursusleidsters zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt tijdens de cursus of door het volgen van de cursus.


4. Medische conditie van de cursist

De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus Voorbereid Bevallen mogelijk is. De cursusleidsters zijn niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. Deelname is voor eigen risico.


5. Betaling

Het cursusgeld dient twee weken voor aanvang van de cursus te zijn overgemaakt op het rekeningnummer zoals vermeld in de brief.


6. Annulering door de cursist

Bij onvoorziene situaties kan er telefonisch geannuleerd worden.

Annuleren kan kosteloos binnen een week na het ontvangen van de brief. Is de aanmelding binnen 3 weken voor aanvang van de cursus, dan vervalt de mogelijkheid van het kosteloos annuleren.

Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus, wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.

Wordt de baby geboren voordat de cursus heeft plaatsgevonden, dan wordt, in ruil voor een geboortekaartje, het volledige bedrag teruggestort!

Wanneer het verschuldigde bedrag niet tijdig wordt voldaan, zal eenmalig een herinnering gezonden worden. Hierna zal, indien noodzakelijk, een incassobureau ingezet worden om te vorderen. Eventuele kosten hiervan zijn voor de cursist.


7. Annulering door Voorbereid Bevallen

De cursusleidster behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij overmacht. Het eventueel betaalde cursusgeld zal worden geretourneerd.

De cursusleidster zal zich inspannen een andere oplossing voor de cursist te vinden.


8. Vertrouwelijkheid

De cursusleidster zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.